Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
12.10.2022 (st)


9:00 - 16:00Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si můžeš ujasnit, jaká je nejlepší cesta pro budování Tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce Tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, jaké jsou Tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sám/sama možná nepokládáš, a setkání Ti pomůže ujasnit si Tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min.

Na kariérní…
16:00 - 18:30Klíčové dovednosti pro digitální dobu     

Dle nejnovější zprávy Světového Ekonomického Fóra o budoucnosti  pracovních míst (Report), se předpokládá, že klíčové dovednosti pro digitální dobu budou zásadní pro 50% zaměstnaných a tito lidé budou potřebovat rekvalifikaci již do roku 2025, hlavně kvůli adaptacím nových technologií. Vzhledem k rychlému technologickému pokroku a disrupci napříč všemi segmenty je pro úspěšnou kariéru klíčové sledovat požadavky pracovního trhu a rozvíjet své hard and soft skills efektivně.

Tematické okruhy:

  • Problem solving — jak přistupovat k řešení problémů v týmu, projektu či situaci s využitím kreativního myšlení a inovativního přístupu
  • Kreativita — jak…17:00 - 18:00UNIQORN zvaná přednáška: Petr Pokorný - Budoucnost přichází. Jen nevíme jaká.     

Spolek UNIQORN vás všechny srdečně zve na další přednášku! Tentokrát na téma globální klimatické změny: Budoucnost přichází, jen nevíme jaká.

Chceme zachraňovat planetu od globálního oteplování, ale přitom nerozumíme ani základním klimatickým trendům geologické současnosti. Přetrvává spor mezi klimatology, kteří ve snaze o porozumění dlouhodobé dynamice klimatického systému Země používají numerické modely a paleoekology, kteří rekonstruují klimatický vývoj na základě proxy-dat získávaných z geologických záznamů.
  • Nastal už antropocén, nová geologická epocha?
  • Upečeme se, nebo přichází další…17:30 - 20:00Chempro - trénink improvizace Divadla (v)Ochotných Chemiků     

Přijďte si zatrénovat, vyčistit hlavu, pobavit se, vylepšit svoje soft-skills. Přijďte k nám patřit.

Chempro je uskupení několika vědeckých šílenců z VŠCHT Praha a okolí, kteří se zároveň zabývají improvizačním divadlem a společně vytvářejí jedinečnou kombinaci vědec-herec. Dali se dohromady začátkem akademického roku 2015/2016 na popud Ondry Lidického a poprvé vystoupili 12. listopadu 2015 na téma "Věda je dobře připravená improvizace" na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.. Tým společně s Ondrou založila a udržuje Dana Bílková (nyní Kardová) - Baňule. Patříme pod Divadlo (v)Ochotných Chemiků.
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu