Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
12.10.2022 (st)


9:00 - 16:00Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si můžeš ujasnit, jaká je nejlepší cesta pro budování Tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce Tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, jaké jsou Tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sám/sama možná nepokládáš, a setkání Ti pomůže ujasnit si Tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min.

Na kariérní…
12:15 - 13:15Zdravá záda     

ST 12:15 - 13:15 Zdravá záda II.

Místo: Stadion mládeže Kotlářka, Na Kotlářce 1, Praha 6

Lektor: Petruše Josefusová
16:00 - 18:30Klíčové dovednosti pro digitální dobu     

Dle nejnovější zprávy Světového Ekonomického Fóra o budoucnosti  pracovních míst (Report), se předpokládá, že klíčové dovednosti pro digitální dobu budou zásadní pro 50% zaměstnaných a tito lidé budou potřebovat rekvalifikaci již do roku 2025, hlavně kvůli adaptacím nových technologií. Vzhledem k rychlému technologickému pokroku a disrupci napříč všemi segmenty je pro úspěšnou kariéru klíčové sledovat požadavky pracovního trhu a rozvíjet své hard and soft skills efektivně.

Tematické okruhy:

  • Problem solving — jak přistupovat k řešení problémů v týmu, projektu či situaci s využitím kreativního myšlení a inovativního přístupu
  • Kreativita — jak…Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu