Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
13.2.2024 (út)

9:00 - 17:00Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si ujasníš, jaká je nejlepší cesta pro budování tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, jaké jsou tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sám/sama možná nepokládáš, a setkání ti pomůže ujasnit si tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min.

Na kariérní…
12:00 - 13:00Zasedání AS FTOP     

Navržený program zasedání:

 1. Seznámení nových členů AS FTOP
 2. Volba předsedy AS FTOP
 3. Volba místopředsedů AS FTOP
 4. Diskuze nad Volebním řádem AS FTOP
 5. Informace z KD
 6. Různé14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Návrh programu zasedání Akademického senátu konaného dne 13. 2. 2024

 1. Volba místopředsedy AS za studentskou část
 2. Předchozí souhlas se jmenováním členů Vědecké rady
 3. Předchozí souhlas se jmenováním místopředsedy Rady pro vnitřní hodnocení
 4. Návrh členů do komise SIGA
 5. BOZP
 6. Projednání dokumentu „Plán realizace rozvoje sportu na VŠCHT pro rok 2024“
 7. Různé                                                                                                                 …Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu