Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
11/14/2019 (Th)

15th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience     

VŠCHT Praha spolu s ČSCH pořádá již patnáctou mezinárodní konferenci orientovanou na polysacharidy.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ - seminář pro doktorandy     

Cílem semináře je poskytnout účastníků nezbytný vhled do spektra aspektů, které je třeba zohledňovat pro úspěšnou realizaci investičních a výzkumných projektů, v modelových případech s akcentem na oblast chemickotechnologickou.

Seminář je rozložen do třech půldnů 13. až 15.11. (13.11.: 14:00 – 18:00, 14.11.: 14:00 – 18:00 a 15.11. 9:00 – 13:00).

Seminář Řízení projektů je zaměřen na tři základní pilíře řízení projektů

  1. Plánování, příprava a realizace investičních projektů, optimalizace a vyhodnocování reálných projektů, související dokumentace a výstupní zprávy, význam modelování při řízení projektu, analýza a řízení…
8:45 - 8:45Uni-Art yoga with Kristýna     

Not only is the comeback to school and laboratories difficult for the mind, but for the rest of the body as well. If you need to settle your mind down, stretch your limbs or straighten your spine, the solution is just a few steps from your lecture room.

Reservation is on the facebook pages 

https://www.facebook.com/events/1772981022834148/?event_time_id=1772981026167481.The difficulty of the lesson will always be adjusted to the abilities of the group.
Lessons are for students and UCT employees only.
You need to bring your own yoga mat.
Admission fee is voluntary.
11:00 - 12:30Mezi povodněmi a suchem     

Přednáška + Workshop: Co jsou to povodně?

Největší povodně v moderní historii ČR 21. století. Vyhodnocení katastrofálních povodní 1997, 2002 a 2013. Vliv na zásobování obyvatelstva vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Protipovodňová ochrana. Nové vodní linky ÚČOV Praha. Sucho. Jednotlivé typy. Vodní stres. Průběh sucha 2014–2019. Zásobování obyvatelstva vodou a v době sucha: technická a legislativní opatření. Provoz čistíren odpadních vod v době sucha. Vyčištěné odpadní vody jako alt. zdroj.

Akce je určena převážně pro studenty střední školy, případně pro jejich učitele. Vstup je zdarma. Jeden program je max na 90 min.

Pokud máte zájem…
17:00 - 19:00Fake news, propaganda, manipulace     

Umíte rozeznat "fake news", manipulaci a propagandu? Jak fungují "big data" a co se může stát při jejich úniku? Ve světě jednoduše dostupných informací proměnlivé kvality může být kritické myšlení stěžejním způsobem, jak s těmito informacemi pracovat a jak se v nich orientovat. Během přednášky zjistíte, co Vaše myšlení ovlivňuje, jakou roli hraje emocionální stránka věci, nebo jaký vliv má na jednotlivce skupina.

Na přednášku je nutné se registrovat


Mgr. Jiří Mališ je učitelem na Univerzitě Palackého v Olomouci. V minulosti vystudoval historii na UP Olomouc a nyní pokračuje v doktorském studiu na Fakultě tělesné…
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor