Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
15.11.2022 (út)

1:00 - 23:50Termín podání přihlášek DAAD - bilaterální výměna akademiků a vědců     

Německo, DAAD – bilaterální výměna akademiků a vědců

Německá akademická výměnná služba (DAAD) umožňuje akademickým a vědeckým pracovníkům realizovat reciproční 14-tidenní až 3-měsíční pobyty na VŠ nebo na výzkumných institucích v Německu. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Přihlášky se podávají online přes…
1:00 - 23:50Termín podání přihlášek DAAD – magisterské studium ve všech vědních oborech     

Německo, DAAD – magisterské studium ve všech vědních oborech

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10 až 24 měsíců jsou určena absolventům BSP, stipendium je možné využít buď k absolvování celého MSP na německé VŠ, nebo pro realizaci ročního studijního pobytu. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na…
1:00 - 23:50Termín podání přihlášek stipendium DAAD - doktorské studium      

Německo, DAAD – doktorské studium

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro absolventy MSP a studenty DSP k pobytům na státních VŠ v Německu dle vlastního výběru. Stipendium je možné využít k ročnímu výzkumnému pobytu v rámci DSP studia (7 až 12 měsíců) nebo k realizaci doktorátu pod dvojím vedením (cotutelle). Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD: roční…
9:00 - 15:30Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si můžeš ujasnit, jaká je nejlepší cesta pro budování Tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce Tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, jaké jsou Tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sám/sama možná nepokládáš, a setkání Ti pomůže ujasnit si Tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min.

Na kariérní…
14:00 - 18:00Research Fellows Conference     

Konference má za cíl spojit výzkumné pracovníky působící na VŠCHT Praha a akademické vědce, postdoktorandy a doktorandy z VŠCHT a dalších institucí, aby diskutovali o výzkumných tématech a možných způsobech spolupráce. Výzkumníci z projektů Chemfells a ChemJets budou mít příležitost prezentovat svůj výzkum akademické obci. Konference poskytne ideální platformu pro interakci, networking a hledání nové spolupráce.
14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Navržený program zasedání Akademického senátu konaného dne 15. 11. 2022

1.        Schvalování Plánu realizace strategického záměru na rok 2023

2.        Změny v dokumentech pro soutěže IGA (změny v zásadách soutěží SIGA, VIGA a PIGA)

3.        Změny v rozpočtu na rok 2022 a přesun čerpání na rok 2023

4.        Dodatek č. 4 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠCHT Praha za rok 2017 (1. čtení)

5.        Různé

a) Informace z činnosti výborů
b) Informace z kolegia…
15:30 - 16:30Nobelovská přednáška 2022     

Jako každý rok pozveme dva odborníky na tématiku, za kterou byly uděleny NC za fyziku a chemii v aktuálním roce. Přednášky jsou populárně naučné a mají koncept 25+5 min. Celá akce tedy bude asi na 1 hodinu.

Letos přislíbili účast Doc. Mančel (MFF) a Dr. Vrábel (UOCHB).

Letošní téma je kvantové provázání (Quantum entanglement, fyzika), což je velmi aktuální kvantový jev, na jehož základě má fungovat kvantová teleportace nebo kvantová kryptografie. Cena za chemii byla udělela na za vývoj tzv. klik chemie (Click chemistry), což je způsob, jak vyrábět složité molekuly, realizované pomocí specifické reakce označované jako azido-alkynová cykloadice.
16:00 - 18:00CV a motivační dopis (v rámci akce Stážový měsíc)     

Víte, že zkušený personalista věnuje pročtení životopisu v průměru jen 10 vteřin? Poté hned ví, jestli vás chce poznat víc, nebo ne. Přijďte se dozvědět, jak zaujmout v CV a motivačním dopise, jak prodat své přednosti a odlišit se od ostatních uchazečů. Součástí budou nejen praktické tipy, které můžete využít, ale i reálné ukázky písemností tohoto druhu. 
16:30 - 18:00Podpůrná skupina: Time & Self Management (3)     

Zaměříme se na témata jako jak si vytvořit dobrý režim dne a studia, jak se efektivně učit i kde hledat pomoc. Své myšlenky, doporučení a zkušenosti představí Blanka Pilátová, úspěšná absolventka VŠCHT. Po krátkém úvodu následuje společná diskuze. Nejste na to sami!

Kdy? 
4 setkání –  4. 10., 25. 10., 15. 11., 6. 12. – tj. jednou za 3 týdny, vždy v úterý od 16:30 do cca 18:00. První dvě setkání proběhnou osobně ve škole v Dejvicích (místo bude upřesněno po přihlášení), v listopadu a prosinci se uvidíte online. Je nutné/doporučené zúčastnit se všech termínů.

Více informací a přihlašování najdete na…
17:00 - 19:30Akademie mládeže 2022 - NMR spektroskopie – (ne)tradiční nástroj analýzy struktury molekul     

Na přednášku není nutná předchozí registrace. 
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu