Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
9/15/2020 (Tu)

Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia     

Studentům I. ročníku odpadá v den jejich imatrikulace veškerá výuka.

14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Navržený program zasedání Akademického senátu konaného dne 15. 9. 2020

  1. OKbase – prezentace možností personálního systému
  2. Schválení harmonogramu voleb do AS VŠCHT Praha
  3. Vyhlášení voleb do kolejní rady
  4. Zřízení věcného břemene v areálu kolejí
  5. Prostory pro výuku ekonomických studijních programů
  6. Různé - Informace z kolegia rektora
  7. Informace z kolegia rektora.  

Zasedání proběhne v zasedací místnosti rektora. (Ještě prověřujeme variantu konání v posluchárně BI).
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor