Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
16.2.2021 (út)Research/Study Fellowship Supported by OP VVV MOST project at UCT Prague EXTENDED     

Projekt OP VVV MOST nabízí podporu zahraničních stáží studentů 1. ročníku uvedených doktorských studijních programů. Podpora bude udělena 10 stážím v rámci výběrového řízení, které provede příslušná Oborová rada programu, v kterém byl student zapsán ke studiu.

!!! PRŮBĚŽNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ !!!

Přihlášky odevzdejte  v listinné i elektronické podobě. 

Termín ukončení stáže musí být do 31.10.2021

Přihlášky lze odevzdat v českém nebo anglickém jazyce,

14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

 

Program zasedání Akademického senátu konaného dne 16. 2. 2021

  1. Volba místopředsedy za studentskou část senátu
  2. Schvalování Jednacího řádu AS FCHT
  3. Hospodaření a rozvoj Ústavu ekonomiky a managementu na VŠCHT
  4. Strategický záměr
  5. Náměty a dotazy vědecko-výzkumného a pedagogického výboru
  6. Různé  a) Informace z kolegia rektora

Zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha proběhne on-line prostřednictvím MS Teams, ale zasedání senátu bude rovněž zpřístupněné v zasedací místnosti rektora.
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu