Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
16.4.2021 (pá)

Research/Study Fellowship Supported by OP VVV MOST project at UCT Prague EXTENDED     

Projekt OP VVV MOST nabízí podporu zahraničních stáží studentů 1. ročníku uvedených doktorských studijních programů. Podpora bude udělena 10 stážím v rámci výběrového řízení, které provede příslušná Oborová rada programu, v kterém byl student zapsán ke studiu.

!!! PRŮBĚŽNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ !!!

Přihlášky odevzdejte  v listinné i elektronické podobě. 

Termín ukončení stáže musí být do 31.10.2021

Přihlášky lze odevzdat v českém nebo anglickém jazyce,

8:00 - 8:45Online Workout s SK VŠCHT PRAHA     

Online workout v pátek v 8:00 na Teamsech. Přijď si zamakat společně se svými splužáky. 
Kód pro připojení se k Týmu je q2sgfqu (v aplikaci Teams se v rámci organizace VŠCHT Praha připojte k týmu zadáním tohoto kódu).
Budu se těšit
Karel
9:00 - 14:00Řízení kvality a interní audit     

Prakticky zaměřená přednáška se bude dotýkat zejména systému řízení kvality ISO 9001 a s touto normou souvisejícími interními audity.

Pro zájemce bude následně otevřen termín zkoušky. Po složení této písemné zkoušky, která bude zpoplatněna, získají tito zájemci certifikát interního auditora ISO 9001.

Zkouška není pro účastníky přednášky povinná!

 

Na přednášku je nutné se předem registrovat.

 

Kontakt: Michaela Kovalová  opletali@vscht.cz
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu