Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
16.4.2024 (út)

Hanami 2024     %0AHanami%20je%20p%C5%AFvodn%C4%9B%20japonsk%C3%BD%20sv%C3%A1tek%20oslavuj%C3%ADc%C3%AD%20jaro%20a%C2%A0jeho%20kr%C3%A1su%20v%C2%A0podob%C4%9B%20rozkvetl%C3%BDch%20sakur.%20Jeliko%C5%BE%20je%20dejvick%C3%BD%20kampus%20hrd%C3%BD%20na%C2%A0sv%C3%A9%20stromo%C5%99ad%C3%AD%20sakur%20zasazen%C3%A9%20v%C2%A0roce%201979%20a%C2%A0jeho%20kr%C3%A1sa%20je%20na%C2%A0ja%C5%99e%20opravdu%20bezkonkuren%C4%8Dn%C3%AD,%20po%C5%99%C3%A1daj%C3%AD%20se%C2%A0pod%20veden%C3%ADm%20V%C5%A0CHT%20v%C5%BEdy%20v%C2%A0dubnu%20oslavy%20jara%E2%80%A6&location=Kampus%20Dejvice" target="_blank" >

Hanami je původně japonský svátek oslavující jaro a jeho krásu v podobě rozkvetlých sakur. Jelikož je dejvický kampus hrdý na své stromořadí sakur zasazené v roce 1979 a jeho krása je na jaře opravdu bezkonkurenční, pořádají se pod vedením VŠCHT vždy v dubnu oslavy jara Hanami, zde v kampusu. Oslavy jsou tradičně doprovázeny hudebním doprovodem a občerstvení i další dekorace jsou sladěné s růžovou barvou květů. Program se každoročně o trochu rozšiřuje a doba oslavy trochu prodlužuje. Co zůstává stejné je nevypočitatelnost sakur a jejich doba květu. Na předpovědi se podílí hned několik odborníků a stejně je vždy poměrné…

9:00 - 17:00Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si ujasníš, jaká je nejlepší cesta pro budování tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, jaké jsou tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sám/sama možná nepokládáš, a setkání ti pomůže ujasnit si tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min.

Na kariérní…
9:00 - 16:00Veletrh pracovních příležitostí Chem-iK     

Veletrh Chem-iK je akce, kteru pořádá spolek IAESTE VŠCHT Praha se spolupráci s Poradenským a kariérním centrem VŠCHT. Do Zikovy ulice v budově B přijede 42 firem z chemických i nechemických odvětví, aby se ti představily, jakožto budoucí možní zaměstnavatelé. 

Projdi si stánky, rozšířit svou profesní síť, získej informace o pracovních příležitostech, stážích a dalších možnostech profesního růstu v oboru chemie a nejen tam! Nasbírej kontakty a třeba si i domluv práci ;) 

Pokud budeš mít nějaké otázky, neváhej se na stáncích zeptat, všechny firmy se na tebe moc těší! 

Co tě letos čeká:

  • 42…14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Návrh program zasedání Akademického senátu konaného dne 16. 4. 2024

  1. Statut Technoparku Kralupy (schvalování)
  2. Organizační řád Technoparku Kralupy (projednání)
  3. Volební řád AS FTOP (schvalování)
  4. Hodnocení, schvalování studijních programů (projednání)
  5. Rozpočet VŠCHT Praha 2024 (1. čtení)
  6. Různé                                                                                                                                     …16:00 - 20:00Volná hraní + půjčovna     

Volné hraní v respiriu je hlavně pro ty, kterým nestačí si zahrát jednou měsíčně na Deskoherním semináři a pro ty, kteří si chtějí zahrát větší hry s lidmi, kteří se velkých her nebojí. Přijďte ve úterý v 16:00 do respiria a půjčte si hru z našeho seznamu: https://www.udkh.cz/#/games a prostě si hrajte 🙂 Jediný rozdíl mezi tímto volným hraním a (ne)pravidelným DesKOHraním je ten, že…
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu