Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
16.5.2017 (út)


14:00 - 17:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Program zasedání:

 1. Schvalování Studijního a zkušebního řádu VŠCHT Praha
 2. Schvalování Disciplinárního řádu pro studenty VŠCHT Praha a jejích fakult
 3. Schvalování rozpočtu VŠCHT Praha
 4. Vnitřní předpisy FTOP
 5. Projednání návrhů vnitřních předpisů
  a) Podmínky přijímání ke studiu a přijímací řízení na VŠCHT Praha
  b) Podmínky studia cizinců studujících na VŠCHT Praha
  c) Ustanovení o poplatcích spojených se studiem na VŠCHT Praha
  d) Stipendijní řád VŠCHT Praha
  e) Jednací řád vědecké rady VŠCHT Praha
 6. Výroční zpráva o činnosti
 7. Různé
  a) Informace z kolegia rektoraOdebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu