Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
5/17/2022 (Tu)

9:30 - 11:30AS FCT meeting     

Regular meeting of the Academic Senate of FCT. The meeting will be hybrid.

The program of the meeting and link for connection will be available here.
13:00 - 14:00Zasedání Akademického senátu FPBT     
Zasedání proběhne v zasedací místnosti děkanátu FPBT.
 
Předběžný program jednání:
1) Převzetí mandátu - Jakub Halbrštát
2) Projednání záměru děkana fakulty předložit Radě pro vnitřní hodnocení VŠCHT Praha žádost o akreditaci doktorského studijního programu „Biotechnologie léčiv“.
3) Dokončení diskuze o změnách v Jednacím řádu AS FPBT a schválení těchto změn.15:00 - 17:00Doktorské studium na FPBT – cyklus přednášek pro doktorandy     

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na další setkání přednáškového cyklu Doktorské studium na FPBT.

Cílem cyklu je během sedmi setkání představit doktorandům a zájemcům o doktorské studium výzkumná témata řešená na jednotlivých ústavech a v jednotlivých výzkumných skupinách na naší fakultě a podpořit tak mezitýmovou a mezioborovou spolupráci.

Zváni jsou však všichni studenti a zaměstnanci VŠCHT.

 

Program setkání: 

15:00-16:00 doc. Helena Čížková (Ústav konzervace potravin) – Instrumentální nástroje pro odhalení smyslových vad potravin a predikci trvanlivosti

16:00-17:00…
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor