Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
21.11.2017 (út)

14:00 - 17:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Program zasedání:

 1. Schvalování delegátů do RVŠ
 2. Projednání novely Organizačního řádu
 3. Schválení změny rozpočtu
 4. Personální situace na oddělení VaV a na rektorátních pracovištích
 5. Běstvina
 6. Různé
  a) informace z kolegia rektora
  b) informace z výjezdního zasedání předsedů AS
  c) informace z výjezdního zasedání K3S17:30 - 20:00Osobnost pohledem psychologie     

Psychologie osobnosti se zabývá popisem, vysvětlením a předvídáním individuálních odlišností v chování
a prožívání lidí. Pro tento účel obohacuje přirozený jazyk o přesněji definované termíny, s jejichž pomocí formuluje poznatky i celé teorie, které umožňují lépe porozumět sobě samým i druhým lidem, ale také nacházet cesty, jak vlastní i cizí chování a prožívání pozitivně ovlivnit.

V rámci spolupráce Poradenského a kariérního centra VŠCHT Praha s Filosofickou fakultou UK mohou naši studenti a zaměstnanci navštěvovat přednášky cyklu Psychologie pro každý den. Přední odborníci na prezentovaná témata přibližují jednotlivé…
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu