Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
21.5.2024 (út)

Symposium CzechFoodChem     

Letošní CzechFoodChem se koná ve dnech 19.-21. května 2024 v Praze.

Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha, pořádá ve spolupráci s Českou společností chemickou tradiční symposium CzechFoodChem, které se koná ve dnech 19.-21. května 2024 poprvé v Praze, a to na VŠCHT a sídle ČSVTS na Novotného lávce. Letos na téma „Nutričně prospěšné, bezpečné a k životnímu prostředí šetrné potraviny“.

Plavání - náhradní hodiny TV 12:30-13:30     

Náhradní tělesná výchova ve zkouškovém období LS 2023/24: 

Plavání (bazén Juliska, Na Julisce 28/2, Praha 6) – Út 12:30-13:30 21.5., 28.5., 4.6., 11.6., 18.6.2024. 

Úspora spotřeby energie při pečení chleba     

POZVÁNÍ NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

 Ústav chemického inženýrství a Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha

 Program a zaměření semináře:

 • Technologické výzvy při pečení chleba
 • Chemicko-inženýrský pohled na pečení chleba
 • Procesní kontaminanty v cereálních výrobcích

 Kdy a kde: úterý 21. května 2024, od 13 h v posluchárně BIII

 Za podpory projektu NAZV, MZe, č. QL24010110: Úspora spotřeby energie při pečení chleba pomocí optimalizace teplotního režimu s využitím numerických modelů, korelací a umělé inteligence a ve spolupráci s průmyslovými partnery: BEAS,…

12:00 - 14:00Zasedání Akademického senátu FPBT     

Předběžný program zasedání:

1) Žádost děkana o schválení podmínek přijímacího řízení do doktorského studijního programu (podklady viz  mail z 2/5/2024)

2) Různé
14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Navržený program zasedání Akademického senátu konaného dne 21. 5. 2024

 1. Rozpočet VŠCHT Praha 2024 (schvalování)
 2. Výroční zpráva o činnosti/hospodaření (1. čtení)
 3. Anglické názvy pracovišť (příloha organizačního řádu - projednávání)
 4. Volební řád AS FCHI (schvalování)
 5. Různé
 6. Hlasování per rollam (shrnutí)
 7. Informace z činnosti výborů
 8. Informace z kolegia rektora                                                                                             …Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu