Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
22.4.2021 (čt)

Research/Study Fellowship Supported by OP VVV MOST project at UCT Prague EXTENDED     

Projekt OP VVV MOST nabízí podporu zahraničních stáží studentů 1. ročníku uvedených doktorských studijních programů. Podpora bude udělena 10 stážím v rámci výběrového řízení, které provede příslušná Oborová rada programu, v kterém byl student zapsán ke studiu.

!!! PRŮBĚŽNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ !!!

Přihlášky odevzdejte  v listinné i elektronické podobě. 

Termín ukončení stáže musí být do 31.10.2021

Přihlášky lze odevzdat v českém nebo anglickém jazyce,

15:00 - 16:00Jak na závěrečnou práci: Citační manažery: CitacePRO pro začátečníky     

Webinář je určen studentům, kteří by si chtěli lépe zorganizovat práci se zdroji a citacemi a naučit se k tomu využívat citační manažer Citace PRO.
17:00 - 18:30Být či nebýt... statutárním orgánem kapitálové obchodní společnosti?     

Obsah přednášky:

Práva a hlavně odpovědnosti statutárních zástupců – co mohu, co musím, co nesmím, co mě může čekat, když se stanu statutárním orgánem společnosti. Příklady z praxe.

  1. Právní úprava volených orgánů v OZ – předpoklady pro vznik funkce; orgán individuální a kolektivní; rozhodování kolektivního orgánu; zastupování obchodní společnosti a obchodní vedení obchodní společnosti. Prokura.
  2. Pravidlo podnikatelského úsudku, aneb safe harbor.
  3. Smlouva o výkonu funkce – důvody uzavření a obsah.
  4. Pravidla o střetu zájmů. Zvláštní povinnosti při úpadku obchodní korporace.
  5. Odpovědnost statutárního orgánu –…Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu