Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
23.4.2021 (pá)

Research/Study Fellowship Supported by OP VVV MOST project at UCT Prague EXTENDED     

Projekt OP VVV MOST nabízí podporu zahraničních stáží studentů 1. ročníku uvedených doktorských studijních programů. Podpora bude udělena 10 stážím v rámci výběrového řízení, které provede příslušná Oborová rada programu, v kterém byl student zapsán ke studiu.

!!! PRŮBĚŽNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ !!!

Přihlášky odevzdejte  v listinné i elektronické podobě. 

Termín ukončení stáže musí být do 31.10.2021

Přihlášky lze odevzdat v českém nebo anglickém jazyce,

Dance víkend v Nymburku     

Termín:23.04.2021 - 25.04.2021
Přihlašování do:15. ledna 2021 9:00
Vyučující:Caletková
Typ kurzu:všeobecný
Cena hrazená předem:2 110,- Kč - možnosti provedení platby
Storno podmínky:Stornovací podmínky Obě strany souhlasí s následujícími stornovacími podmínkami: a) do 30 dnů před nástupem pobytu lze snížit počet osob bez stornovacích podmínek, b) při snižování počtu osob v době kratší než 30 dnů a delší než 21 dnů před začátkem pobytu činí stornovací poplatky 25% z ceny poukazu vyjmutých osob,…8:00 - 8:45Online Workout s SK VŠCHT PRAHA     

Online workout v pátek v 8:00 na Teamsech. Přijď si zamakat společně se svými splužáky. 
Kód pro připojení se k Týmu je q2sgfqu (v aplikaci Teams se v rámci organizace VŠCHT Praha připojte k týmu zadáním tohoto kódu).
Budu se těšit
Karel
9:00 - 11:00Zasedání VR FCHI VŠCHT Praha      

Součástí zasedání vědecké rady bude přednáška (začátek 9:05) ředitele ÚVN a přednosty její interní kliniky, prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D.

Český národní screeningový program kolorektálního karcinomu v České republice v době pandemie Covid 19

Veřejná část zasedání bude živě přenášena, odkaz najdete na webových stánkách fakulty v den konání
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu