Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
24.1.2023 (út)

10:00 - 11:40Prvky převrácené třídy v hybridní a distanční výuce     

Cílem semináře je diskutovat možnosti využití prvků převrácené třídy za účelem zvýšení aktivizace studujících ve výuce. Seminář bude veden online formou, kdy vlastnímu synchronnímu setkání formou videokonference bude předcházet asynchronní komunikace s využitím prvků převrácené třídy (flipped classroom). Přímá zkušenost účastníků bude následně reflektována v průběhu online setkání a dávána do souvislosti s výzkumy z oblasti pedagogiky, didaktiky a pedagogické psychologie. Po teoretickém ukotvení dostanou účastníci prostor pro sdílení zkušeností a otázek spojenými s aplikací převrácené třídy do vlastní praxe.  

Kurz je…
13:00 - 14:00Studujte Ph.D. na FCHI     

Neformální setkání pro zájemce

Garanti doktorských programů FCHI, naši doktorandi a děkan Fakulty chemicko–inženýrské zvou všechny zájemce o doktorské studium na setkání.

Program: Představení studia, možnosti uplatnění, diskuse.

Témata do diskuse zasílejte na e-mail kamila.klaudisova@vscht.cz
14:00 - 15:40Interaktivní výuková média     

Cílem školení je seznámit jeho účastníky s interaktivními výukovými médii (tzv. IVM), a to především s jejich kritérii, která by měla naplňovat dle požadavků MŠMT či podmínek dotačních projektů (ve způsobu formy výstupů). Dále budou účastníci blíže seznámeni s didaktickými možnostmi jednotlivých složek IVM v podobě videí, animací, testovacích modulů ale především interaktivních prvků ve formě jednoduchých elementů ale i složitých simulací. Po absolvování školení by jeho účastnici měli být schopni využívat IVM efektivnějším způsobem.

Na toto školení následně navazuje modul číslo 2 s tématem tvorba interaktivních výukových médií. 

Kurz je…
14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Navržený program zasedání Akademického senátu konaného dne 24. 1. 2023

  1. Zřízení celoškolských pracovišť pro realizaci projektů NCK – schvalování
  2. Organizační řád – projednání
  3. Udržitelná univerzita (stručná informace)
  4. Různé
  5. a) Informace z činnosti výborů
    b) Informace z kolegia rektora                                                                                                                                         …Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu