Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
25.5.2022 (st)

9:00 - 17:00Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si můžeš ujasnit, jaká je nejlepší cesta pro budování Tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce Tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, jaké jsou Tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sám/sama možná nepokládáš, a setkání Ti pomůže ujasnit si Tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min

Na kariérní…
14:00 - 14:30Seminář "Genderová dimenze v obsahu VaI - představení konceptu a tipy pro projektový návrh"     

Novým požadavkem evropských, ale už i některých národních poskytovatelů je zohlednění genderové dimenze v samotném obsahu výzkumu a inovací. Seminář si klade za cíl představit tento aspekt, který je nedílnou součástí projektových návrhů, a tudíž i jejich bodového hodnocení.  

Seminář je určený výzkumnicím a výzkumníkům (od PhD studentů až po profesory) a projektovým manažerkám a manažerům, kteří připravují nebo plánují připravovat projektový návrh do programu Horizon Europe či do výzvy národního či jiného zahraničního poskytovatele, který v projektovém návrhu požaduje podat vysvětlení k genderové dimenzi v obsahu výzkumu, vývoje a inovací…
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu