Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
1/25/2022 (Tu)

10:00 - 12:00Zasedání AS FTOP     

Navržený program zasedání:

1.          Schválení hlasování per rollam
2.          Projednání studijního programu Omezování klimatických změn
3.          DOD a propagace fakulty
4.          Počet členů AS FTOP vzhledem k novému ústavu – diskuze
5.          Různé
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor