Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
26.1.2023 (čt)

9:00 - 17:00Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si můžeš ujasnit, jaká je nejlepší cesta pro budování Tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce Tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, jaké jsou Tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sám/sama možná nepokládáš, a setkání Ti pomůže ujasnit si Tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min.

Na kariérní…
10:00 - 11:40Specifické poruchy učení ve vysokoškolském studiu (nejen) v distančním vzdělávání     

Úvodní část semináře bude mít za cíl formou diskuse zmapovat povědomí posluchačů o specifických poruchách učení a jejich projevech u vysokoškolských studentů VŠCHT, a taktéž povědomí o možnostech podpůrných opatření pro tyto studenty v rámci prezenční a distanční výuky. Dle úvodní diskuse bude dále seminář zacílen zejména na upřesnění toho, co je specifická porucha učení, jaká je její podstata a v jakých oblastech se projevuje, včetně vyvrácení některých mýtů o této poruše. Dále se společně budeme zabývat tím, co tato porucha znamená pro studenty na vysokoškolském stupni studia a s jakými konkrétními problémy se musejí vyrovnávat v přírodovědných…
10:00 - 11:40Vím, jak učím? Typologie stylů vysokoškolského učitele     

Cílem školení je vést účastníky k reflexi vlastního výukového stylu, naučit je rozpoznat jeho vazbu na didaktické prostředky a využít získané znalosti pro efektivnější řízení výuky. K identifikaci výukového stylu bude využit dotazník A. Grashi, přeložený a adaptovaný do online verze pracovníky ÚUHV, který zprostředkuje účastníkům workshopu okamžité a přehledné zobrazení klíčových dimenzí jejich přístupu k výuce (distanční versus prezenční). Po teoretickém ukotvení problematiky bude vedena reflektivní diskuse nad tím, jak může učitelův styl výuky ovlivnit pedagogickou interakci, volbu vyučovacích metod a forem a v důsledku průběh a výsledky učení studentů. Specifická…
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu