Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
26.10.2021 (út)

14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Program zasedání Akademického senátu konaného dne 26. 10. 2021

  1. Volební řád AS FCHI
  2. Projednání návrhu nové členky VR VŠCHT (předchozí souhlas)
  3. Projednání záměru akreditace čtyřletého bakalářského studijního programu „Economics and Management“
  4. Informace o čerpání rozpočtu 2021
  5. Plán realizace strategického záměru 2022 (představení)
  6. Různé
     a) Příjmy studentů doktorského studia (diskuse, závěry z výborů)                                                                                 …15:00 - 16:30Jak na závěrečnou práci: Tipy pro psaní: struktura práce a jazykové prostředky     

Workshop je určen všem zájemcům, kteří se připravují na psaní závěrečné práce a chtějí si ujasnit, jak by měla vypadat z hlediska struktury

Během workshopu společně projdeme jednotlivé části závěrečné práce a poradíme vám, jak text členit a které informace kam umístit. Podělíme se s vámi o naše zkušenosti z konzultací s vysokoškolskými studenty a z psaní vlastních závěrečných prací. Součástí bude stručná prezentace týkající se používání jazykových prostředků, tedy jak v odborném textu srozumitelně propojovat myšlenky.
15:00 - 18:00Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si můžeš ujasnit, jaká je nejlepší cesta pro budování Tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce Tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, přijdeš na to, jaké jsou Tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sami možná nepokládáš a poradkyně Ti tím pomůže ujasnit Tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min

Na kariérní…
20:30 - 4:00Chemický Halloween     Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu