Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
27.4.2021 (út)

Research/Study Fellowship Supported by OP VVV MOST project at UCT Prague EXTENDED     

Projekt OP VVV MOST nabízí podporu zahraničních stáží studentů 1. ročníku uvedených doktorských studijních programů. Podpora bude udělena 10 stážím v rámci výběrového řízení, které provede příslušná Oborová rada programu, v kterém byl student zapsán ke studiu.

!!! PRŮBĚŽNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ !!!

Přihlášky odevzdejte  v listinné i elektronické podobě. 

Termín ukončení stáže musí být do 31.10.2021

Přihlášky lze odevzdat v českém nebo anglickém jazyce,

14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Navržený program zasedání Akademického senátu konaného dne 27. 4. 2021

  1. Schvalování vnitřního předpisu „Podmínky přijímání ke studiu a přijímací řízení na VŠCHT Praha“
  2. Rozpočet VŠCHT na rok 2021
  3. Zřízení oddělení celoživotního vzdělávání jako celoškolského pracoviště rektorátu
  4. Projednání novely Organizačního řádu
  5. Informace o přípravě a realizaci „Welcome center“
  6. Různé
  7. Integrace školních systémů od firmy Microsoft do cloudu
  8. Informace z kolegia rektora

Zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha proběhne on-line prostřednictvím MS Teams, ale zasedání…
17:00 - 19:00Co může zabít Bitcoin? - cyklus přednášek o kryptoměnách     

Zkusme si zahrát na ďáblova advokáta. Proč je Bitcoin v koncích? Co ho trápí? Které problémy nejvíc ovlivní to, jestli bude či nebude penězi budoucnosti? Společně se podíváme na energetickou náročnost, regulace, transakční poplatky, deflační prostředí, ale i na problémy s uživatelskou přívětivostí. Co jsou skutečné problémy a co jen pseudoproblémy? A co nám to říká o budoucnosti Bitcoinu a kryptoměn obecně?  
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu