Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
28.4.2021 (st)

Research/Study Fellowship Supported by OP VVV MOST project at UCT Prague EXTENDED     

Projekt OP VVV MOST nabízí podporu zahraničních stáží studentů 1. ročníku uvedených doktorských studijních programů. Podpora bude udělena 10 stážím v rámci výběrového řízení, které provede příslušná Oborová rada programu, v kterém byl student zapsán ke studiu.

!!! PRŮBĚŽNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ !!!

Přihlášky odevzdejte  v listinné i elektronické podobě. 

Termín ukončení stáže musí být do 31.10.2021

Přihlášky lze odevzdat v českém nebo anglickém jazyce,

14:00 - 15:30Zasedání AS FTOP     

Navržený program zasedání:

  1. Schválení zápisu z hlasování per rollam ze dne 15.4.2021
  2. Představení způsobu tvorby rozpočtu na FTOP
  3. Informace ze zasedání kolegia děkana, AS VŠCHT a K3S
  4. Průzkum přínosů ekonomických předmětů vyučovaných na FTOP  
  5. Šípkův fakultní pohár
  6. Různé

Jednání bude přístupné online pomocí MS Teams na odkazu níže
Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu