Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
29.4.2021 (čt)

Research/Study Fellowship Supported by OP VVV MOST project at UCT Prague EXTENDED     

Projekt OP VVV MOST nabízí podporu zahraničních stáží studentů 1. ročníku uvedených doktorských studijních programů. Podpora bude udělena 10 stážím v rámci výběrového řízení, které provede příslušná Oborová rada programu, v kterém byl student zapsán ke studiu.

!!! PRŮBĚŽNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ !!!

Přihlášky odevzdejte  v listinné i elektronické podobě. 

Termín ukončení stáže musí být do 31.10.2021

Přihlášky lze odevzdat v českém nebo anglickém jazyce,

Lesamáj 2021     

Lesamáj, Technicky dejvický majáles je akce od studentů pro studenty, pedagogy a další příznivce Kampusu Dejvice. Situace si letos žádá přesun do on-line formy a my jsme si řekli, proč ne? Takže pojedeme live, korunujeme Veličenstva a jako každý rok budete mít možnost podívat se, co si pro vás studentské spolky připravily.
Streamovaná prohlídka kampusem po místech, kam se běžný návštěvník kampusu nedostane. Korunování Veličenstev Lesamáje leto také proběhne. 
Těšíme se na viděnou!
10:00 - 17:00Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si můžeš ujasnit, jaká je nejlepší cesta pro budování Tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce Tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, přijdeš na to, jaké jsou Tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sami možná nepokládáš a poradkyně Ti tím pomůže ujasnit Tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min

Na kariérní…
14:00 - 15:00Navigating Scientific Resources & Staying Organized: Making It Easier to Write a Ph.D. Dissertation,     

This webinar is designed primarily for doctoral students who are writing dissertations or scientific articles. Anyone interested in searching, evaluating, and citing academic resources is also very welcome.
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu