Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
2.2.2021 (út)Congroo fair     

Online festival pro uchazeče o vysokoškolské studium - ve dnech festivalu na vás budou čekat naši studenti a zástupci, od kterých se můžete dozvědět odpovědi na vaše otázky.

Research/Study Fellowship Supported by OP VVV MOST project at UCT Prague EXTENDED     

Projekt OP VVV MOST nabízí podporu zahraničních stáží studentů 1. ročníku uvedených doktorských studijních programů. Podpora bude udělena 10 stážím v rámci výběrového řízení, které provede příslušná Oborová rada programu, v kterém byl student zapsán ke studiu.

!!! PRŮBĚŽNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ !!!

Přihlášky odevzdejte  v listinné i elektronické podobě. 

Termín ukončení stáže musí být do 31.10.2021

Přihlášky lze odevzdat v českém nebo anglickém jazyce,

14:00 - 15:00Fakultní schůzka Erasmus+      

Vážení studenti,

rádi bychom vám připomněli možnost pohovořit s fakultními Erasmus koordinátory o možnostech výjezdu, zodpovězení vašich dotazů a vyslechnutí zkušeností z minulých let.

Opět se setkáme online via MS Teams: 2. února 14:00-15:00.

Pro přihlášení na schůzku stačí pouze kliknout na uvedený odkaz.
15:00 - 16:00Fakultní schůzka Erasmus+      

Vážení studenti,

rádi bychom vám připomněli možnost pohovořit s fakultními Erasmus koordinátory o možnostech výjezdu, zodpovězení vašich dotazů a vyslechnutí zkušeností z minulých let.

Opět se setkáme online via MS Teams 2. února 15:00-16:00.

Pro přihlášení na schůzku stačí pouze kliknout na uvedený odkaz.
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu