Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
6.4.2021 (út)

Research/Study Fellowship Supported by OP VVV MOST project at UCT Prague EXTENDED     

Projekt OP VVV MOST nabízí podporu zahraničních stáží studentů 1. ročníku uvedených doktorských studijních programů. Podpora bude udělena 10 stážím v rámci výběrového řízení, které provede příslušná Oborová rada programu, v kterém byl student zapsán ke studiu.

!!! PRŮBĚŽNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ !!!

Přihlášky odevzdejte  v listinné i elektronické podobě. 

Termín ukončení stáže musí být do 31.10.2021

Přihlášky lze odevzdat v českém nebo anglickém jazyce,

Itálie 2.     

Termín:01.04.2021 - 06.04.2021
Přihlašování do:31. ledna 2021 12:00
Vyučující:Čtvrtečka
Typ kurzu:lyžování
Cena hrazená předem:8 900,- Kč - možnosti provedení platby
Storno podmínky:Obě strany souhlasí s následujícími stornovacími podmínkami: a) do 30 dnů před nástupem pobytu lze snížit počet osob bez stornovacích podmínek, b) při snižování počtu osob v době kratší než 30 dnů a delší než 21 dnů před začátkem pobytu činí stornovací poplatky 25% z ceny poukazu vyjmutých osob, c) při snižování počtu…14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Program zasedání Akademického senátu konaného dne 6. 4. 2021

  1. Zřízení nového pracoviště – projektového centra
  2. Rozpočet VŠCHT na rok 2021
  3. Statut VŠCHT Praha (seznámení s navrhovanými změnami)
  4. Návrh změn ve volebním řádu AS VŠCHT
  5. Různé
  6. a) Informace ze zasedání správní rady
  7. a) Informace z kolegia rektora

 Zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha proběhne on-line prostřednictvím MS Teams, ale zasedání senátu bude rovněž zpřístupněné v zasedací místnosti rektora.
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu