Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
8.4.2021 (čt)

Research/Study Fellowship Supported by OP VVV MOST project at UCT Prague EXTENDED     

Projekt OP VVV MOST nabízí podporu zahraničních stáží studentů 1. ročníku uvedených doktorských studijních programů. Podpora bude udělena 10 stážím v rámci výběrového řízení, které provede příslušná Oborová rada programu, v kterém byl student zapsán ke studiu.

!!! PRŮBĚŽNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ !!!

Přihlášky odevzdejte  v listinné i elektronické podobě. 

Termín ukončení stáže musí být do 31.10.2021

Přihlášky lze odevzdat v českém nebo anglickém jazyce,

12:00 - 17:00Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si můžeš ujasnit, jaká je nejlepší cesta pro budování Tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce Tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, přijdeš na to, jaké jsou Tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sami možná nepokládáš a poradkyně Ti tím pomůže ujasnit Tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min

Na kariérní…
17:00 - 18:30 Sám, nebo s někým? O právních formách podnikání     
Chcete začít podnikat? Ať sami nebo s dalšími kolegy, kamarády a nevíte, jakou formu zvolit? Představíme si výhody, nevýhody a také úskalí jednotlivých právních forem podnikání.
 
Obsah přednášky:
  1. Obchodní korporace jako právnická osoba dle OZ, aneb vztah OZ a ZoK (pojem, právní osobnost, svéprávnost, založení, vznik, neplatnost právnické osoby; zakladatelské právní jednání – náležitosti; identifikační znaky obchodní korporace: obchodní firma, sídlo, IČ.
  2. Podnikání (podnikatel); obchodní závod, pobočka závodu, obchodní tajemství dle OZ.
  3. Ekonomické instituty obchodních korporací: vklad, podíl,…Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu