Kalendář akcí VŠCHT Praha

Meeting of Academic Senate

 

Date: 8/29/2017  14:00 - 17:00      
Location: the library of the Department od Water Technology and Environmental Engineering (B116)
Kind: Důležité termíny
Event type: Akademická obec
Lecturer:
Language: CZ
Description:

Program zasedání:

 1. Schvalování vnitřních předpisů FCHT
  Jednací řád AS FCHT
  Volební řád AS FCHT
  Statut FCHT
  Disciplinární řád FCHT
  Řád VR FCHT
 2. Schvalování vnitřních předpisů FTOP
  Disciplinární řád FTOP
  Jednací řád VR FTOP
 3. Schvalování vnitřních předpisů FPBT
  Jednací řád AS FPBT
  Volební řád AS FPBT
  Statut FPBT
  Disciplinární řád FPBT
 4. Schvalování vnitřních předpisů FCHI
  Statut FCHI
  Disciplinární řád FCHI
  Řád VR FCHI 
 5. Schvalování vnitřního předpisu „Řád celoživotního vzdělávání na VŠCHT Praha“
 6. Schvalování vnitřního předpisu „Řád výběrového řízení akademických pracovníků“
 7. Předchozí souhlas se jmenováním členů Rady pro vnitřní hodnocení
 8. Různé
  a) organizace pravidelných zasedání v zimním semestru ak. r. 2017/2018
  b) informace z kolegia rektora
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor