Kalendář akcí VŠCHT Praha

Oneirovautika - lucidní snění

 

Date: 5/16/2018  16:00 - 17:30      
Location: posluchárna B II
Kind: Poradenské a kariérní centrum
Event type: Přednáška
Lecturer: Tomáš Mládek
Language: CZ
Description:

Lucidní, neboli "bdělé" sny jsou takové, při kterých si je spáč vědom toho, že spí. Nemálo lidí se s nimi setká aniž by vědělo, že se jim nějak říká, a spousta lidí je naopak bere jako čistě sci-fi. V přednášce budou probrány techniky pomocí nichž je lze navodit, něco málo o spánku jako takovém, a proběhne diskuze o jejich využití, s přesahem do Jungiánské psychoanalýzy.

Bez nutnosti registrace.

More information:
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor