Kalendář akcí VŠCHT Praha

Jak vznikají výrobky z polymerů (Akademie mládeže)

 

Date: 11/26/2019  17:00 - 18:30      
Location: posluchárna BII v budově B, VŠCHT (Praha 6 – Dejvice, Technická 1903)
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Popularizace
Lecturer: doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.
Language: CZ
Description:

VŠCHT Praha a Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy pořádají pro studenty gymnázií, odborných škol a pro ostatní zájemce LII. ročník Akademie mládeže.

Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor