Kalendář akcí VŠCHT Praha

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ - seminář pro doktorandy

 

Datum: 13. 11. 2019 - 15. 11. 2019  14:00 - 13:00      
Místo konání: Uhelna - budova A, VŠCHT Praha
Kategorie: Akce VŠCHT
Typ akce: Seminář
Přednášející: Ing. Ivan Souček, Ph.D. a doc. Ing. Jan Rančák, CSc.
Jazyk akce: CZ
Popis:

Cílem semináře je poskytnout účastníků nezbytný vhled do spektra aspektů, které je třeba zohledňovat pro úspěšnou realizaci investičních a výzkumných projektů, v modelových případech s akcentem na oblast chemickotechnologickou.

Seminář je rozložen do třech půldnů 13. až 15.11. (13.11.: 14:00 – 18:00, 14.11.: 14:00 – 18:00 a 15.11. 9:00 – 13:00).

Seminář Řízení projektů je zaměřen na tři základní pilíře řízení projektů

  1. Plánování, příprava a realizace investičních projektů, optimalizace a vyhodnocování reálných projektů, související dokumentace a výstupní zprávy, význam modelování při řízení projektu, analýza a řízení rizik spojených s implementací projektů;
  2. Způsoby financování a kontrahování projektů, hodnocení ekonomické návratnosti projektů realizovaných v oboru chemie;
  3. Projektové metody a projektová dokumentace spojené s návštěvou vybrané projekční organizace. Při představení a v diskusi problematik bude kladen důraz na skutečně reálné úspěšné projektové a případové studie.

 

Na seminář je nutná registrace. Kapacita semináře je 25 studentů.

 

Účastníkům registrovaným do 31.10. budou v předstihu zaslány podkladové materiály.

Lektory jsou významní odborníci s dlouholetou zkušeností v oblasti managemetu.

 

Ing. Ivan Souček, Ph.D.

Přednáší na Ústavu ekonomiky a managementu, současně působí na Svazu chemického průmyslu v dozorčích orgánech ústavu AV ČR a Čepro. Doktorskou práci věnoval vazbě investičního a strategického rozhodování a v této oblasti publikoval 6 monografií. V průmyslu pracoval na rozvoji významných chemických společností a později i jako poradce ředitele pro strategii a investice v zahraničí, kde řídil přípravu významného investičního projektu. Působil jako generální ředitel dvou velkých společností a byl členem statutárních orgánů petrochemických společností v ČR i zahraničí (viz také profil na Linked-in).

doc. Ing. Jan Rančák, CSc.

Přednáší na Ústavu ekonomiky a managementu, v letech 1990-2017 působil v řadě společností poradenského, finančního, průmyslového a vzdělávacího zaměření. Věnuje se problematikám podnikové ekonomiky, strategického řízení, řízení portfolia, finanční analýzy, řízení rizika v rozvojových záměrech podniků chemického průmyslu, reportingu, oceňování podniků, správy a vymáhání pohledávek a řízení podniku (skupiny, holdingu). Je autorem 65 odborných publikací, téměř čtyř desítek technicko-ekonomických a dalších studií a třech desítek učebních textů včetně PGS, a také noremmy, politik a manuálů. Pod jeho vedením obhájilo své disertační práce 8 doktorandů.

Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu