Kalendář akcí VŠCHT Praha

Fake news, propaganda, manipulace

 

Date: 11/14/2019  17:00 - 19:00      
Location: Učebna B32
Kind: Poradenské a kariérní centrum
Event type: Kurz, Pozvánka, Přednáška, Seminář, Vzdělání
Lecturer: Mgr. Jiří Mališ
Language: CZ
Description:

Umíte rozeznat "fake news", manipulaci a propagandu? Jak fungují "big data" a co se může stát při jejich úniku? Ve světě jednoduše dostupných informací proměnlivé kvality může být kritické myšlení stěžejním způsobem, jak s těmito informacemi pracovat a jak se v nich orientovat. Během přednášky zjistíte, co Vaše myšlení ovlivňuje, jakou roli hraje emocionální stránka věci, nebo jaký vliv má na jednotlivce skupina.

Na přednášku je nutné se registrovat


Mgr. Jiří Mališ je učitelem na Univerzitě Palackého v Olomouci. V minulosti vystudoval historii na UP Olomouc a nyní pokračuje v doktorském studiu na Fakultě tělesné kultury, kde také pracuje na katedře společenských věd v kinantropologii. Jeho hlavní pracovní náplní je kritické myšlení, které vyučuje napříč fakultami. Tímto tématem se zabývá posledních šest let. Je garantem několika vysokoškolských kurzů.

More information:
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor