Kalendář akcí VŠCHT Praha

Meeting of Academic Senate

 

Date: 1/14/2020  14:00 - 16:00      
Location: Meeting Room of Rectorate, Building A
Kind: Důležité termíny
Event type: Akademická obec
Lecturer:
Language: CZ
Description:

Program zasedání:

  1. Projednání návrhu na jmenování prorektorů
  2. Projednání návrhu studijního programu „Učitelství chemie pro SŠ“
  3. Schválení záměru akreditace ekonomických studijních programů
  4. Schválení využití finančních prostředků na vybavení posluchačských laboratoří z biochemie
  5. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností veřejné vysoké školy (1. čtení dodatku za rok 2018)
  6. Různé
    a) informace z kolegia rektora
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor