Kalendář akcí VŠCHT Praha

Research/Study Fellowship Supported by OP VVV MOST project at UCT Prague

 

Datum: 18. 11. 2020 - 11. 12. 2020  celý den      
Místo konání:
Kategorie: Věda
Typ akce: Kariera, Vzdělání
Přednášející:
Jazyk akce: CZ
Popis:

Projekt OP VVV MOST nabízí podporu zahraničních stáží studentů 1. ročníku uvedených doktorských studijních programů. Podpora bude udělena 10 stážím v rámci výběrového řízení, které provede příslušná Oborová rada programu, v kterém byl student zapsán ke studiu.

Termín odevzdání Přihlášek v listinné podobě a v elektronické podobě je: 11.12.2020

Přihlášky lze odevzdat v českém nebo anglickém jazyce, Formulář přihlášky naleznete zde

Přihláška v listinné podobě a příslušnými podpisy se v předepsaném termínu předkládá na Zahraniční oddělení k rukám Mgr. S. Jančurové. 

Výběrové řízení Oborová rada provede přelomu prosince/ledna.

Při výběrovém řízení bude hodnocena kvalita předloženého vědecko-výzkumného projektu, motivační dopis, přechozí vědecko-výzkumné a studijní úspěchy uchazeče a vhodnou formou i jazykové předpoklady (lze nahradit získaným certifikátem). Předpokladem vstupu přihlášky do výběrového řízení je souhlasné stanovisko školitele a vedoucího příslušného ústavu.

Podmínky pro stáž:

 • Stáž může proběhnout v rozmezí 01.2021 - 31.10.2021
 • Stáž může proběhnout mimo ČR na jakékoliv vzdělávací instituci v zemi Evropské unie
 • Délka stáže:
  • Minimální délka mobility – 1 semestr (tzn. stáž v délce odpovídající jednomu semestru platného pro danou hostitelskou instituci v daném období; potvrzení hostitelské instituce o úspěšném ukončení stáže v délce minimálně jednoho semestru bude předkládáno se závěrečnou zprávou)
  • Maximální délka stáže – 6 měsíců
  • Stáž podpořená z projektu musí být ukončena nejpozději 31.10.2021
 • Výše finanční podpory 110 000 Kč/osoba a zahrnuje náklady na:
  • ubytování
  • cestové
  • stravné

Dokumenty, které je v předepsaném termínu třeba předložit prostřednictvím MS FORMS

 • Elektronická verze Přihlášky (MS Word Přihlášky konvertovaný do pdf, bez podpisů; v případě rozporu mezi elektronickou a listinnou verzí bude rozhodná verze listinná)
 • Předpokládané náklady
 • Doklad o jazykové způsobilosti (certifikát)
 • Před zahájením mobility student dále dokládá tzv. průzkum trhu pro náklady na dopravu a ubytování, kterým se dokládá ekonomičnost vynaložených prostředků (typicky tři možnosti/nabídky formou „print screen“ nabídek dopravců a ubytovacích služeb s tím, že vybrána bude nejlevnější alternativa.

Po absolvování stáže je nutné odevzdat následující dokumenty:

 

Pro více informací kontaktujte Zahraniční oddělení na outgoing@vscht.cz

Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu