Kalendář akcí VŠCHT Praha

Sám, nebo s někým? O právních formách podnikání

 

Datum: 8.4.2021  17:00 - 18:30      
Místo konání: MS Teams
Kategorie: Akce VŠCHT
Věda
Zábava
Typ akce: Popularizace, Pozvánka, Přednáška, Vzdělání
Přednášející: doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D
Jazyk akce: CZ
Popis:
Chcete začít podnikat? Ať sami nebo s dalšími kolegy, kamarády a nevíte, jakou formu zvolit? Představíme si výhody, nevýhody a také úskalí jednotlivých právních forem podnikání.
 
Obsah přednášky:
  1. Obchodní korporace jako právnická osoba dle OZ, aneb vztah OZ a ZoK (pojem, právní osobnost, svéprávnost, založení, vznik, neplatnost právnické osoby; zakladatelské právní jednání – náležitosti; identifikační znaky obchodní korporace: obchodní firma, sídlo, IČ.
  2. Podnikání (podnikatel); obchodní závod, pobočka závodu, obchodní tajemství dle OZ.
  3. Ekonomické instituty obchodních korporací: vklad, podíl, základní kapitál.
  4. Důvody (výhody a nevýhody) založení obchodních společnost: právní aspekty veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, aneb základní charakteristické znaky a jejich interpretace vč. jejich orgánů.
  5. Práva a povinnosti společníků jednotlivých obchodních společností.
  6. Zrušení obchodní korporace s likvidací a bez likvidace (přeměny obchodních korporací).

Diskuse.

Právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ)

Zákon 90/2012 Sb., zákon o obchodních, ve znění pozdějších předpisů (ZoK)

 

Na přednášku není nutné se přihlašovat předem. 

Odkaz na přednášku v prostředí MS Teams.

Více informací:
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu