Kalendář akcí VŠCHT Praha

Být či nebýt... statutárním orgánem kapitálové obchodní společnosti?

 

Datum: 22.4.2021  17:00 - 18:30      
Místo konání: MS Teams
Kategorie: Věda
Zábava
Typ akce: Akademická obec, Popularizace, Pozvánka, Přednáška, Vzdělání
Přednášející: doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.
Jazyk akce: CZ
Popis:

Obsah přednášky:

Práva a hlavně odpovědnosti statutárních zástupců – co mohu, co musím, co nesmím, co mě může čekat, když se stanu statutárním orgánem společnosti. Příklady z praxe.

  1. Právní úprava volených orgánů v OZ – předpoklady pro vznik funkce; orgán individuální a kolektivní; rozhodování kolektivního orgánu; zastupování obchodní společnosti a obchodní vedení obchodní společnosti. Prokura.
  2. Pravidlo podnikatelského úsudku, aneb safe harbor.
  3. Smlouva o výkonu funkce – důvody uzavření a obsah.
  4. Pravidla o střetu zájmů. Zvláštní povinnosti při úpadku obchodní korporace.
  5. Odpovědnost statutárního orgánu – důsledky porušení péče řádného hospodáře.
  6. Zánik výkonu funkce statutárního orgánu: odvolání, odstoupení. Kooptace; náhradníci.

Příklady z praxe. Judikatura Nejvyššího soudu ČR. Diskuse.

Právní předpisy Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) Zákon 90/2012 Sb., zákon o obchodních, ve znění pozdějších předpisů (ZoK)  

 Na přednášku není nuté přihlašovat se předem.

Odkaz pro připojení

Kontakt: magda.matuskova@vscht.cz

Více informací:
Odebírat kalendář      O Kalendáři      Copyright © 2013 Vysoká škola chemicko technologická.      Vytvořilo a provozuje Výpočetní centrum.      Editor webu