Kalendář akcí VŠCHT Praha

Základy statistické analýzy ekonomických dat

 

Date: 6/10/2021  9:00 - 11:00      
Location:
Kind: Akce VŠCHT
Věda
Event type: Kurz
Lecturer:
Language: CZ
Description:

Osvěžte, získejte nebo rozšiřte si své znalosti z oblasti statistické analýzy ekonomickách dat. On-line kurz je určen především zaměstnancům VŠCHT s ekonomickým zaměřením a je nyní nabízen zdarma.

V kurzu bude objasněn výklad základních statistických metod, které lze uplatnit při zpracování, prezentaci a analýze ekonomických a společenských jevů.  Seznámíme se se základními metodami při vyhodnocování jedno a vícerozměrných výběrových statistických souborů, s metodami analýzy závislosti, modelováním a analýzou vztahů mezi (nejenom) ekonomickými veličinami. Zaměstananci v ekonomických oborech tak získají zkušenosti s využitím statistických metod v ekonomické praxi, počítačovým zpracováním dat a interpretací dosažených výsledků.

Obsah kurzu:

  • Zopakování základů: data, výběr vs. populace, princip testování hypotéz, nejpoužívanější parametrické testy a jejich neparametrické alternativy (význam neparametrických testů)
  • Představení Gretlu jako jednoduchého freeware nástroje pro základní statistickou analýzu, vizualizace dat a základní testy v Gretlu.
  • Úvod do regresní analýzy a její význam v ekonomické praxi
  • Shluková analýza

Forma: On-line, MS Teams

Předchozí registrace nutná.

Kontakt: magda.matuskova@vscht.cz

 

More information:
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor