Kalendář akcí VŠCHT Praha

Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha

 

Date: 11/16/2021  14:00 - 18:00      
Location: zasedací místnost rektora
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Akademická obec
Lecturer:
Language: CZ
Description:

Program zasedání Akademického senátu konaného dne 16. 11. 2021

1. Rozpočet 2021, informace a schválení změn

2. Projednání návrhu akreditace učitelského SP

3. Plán realizace strategického záměru 2022 (schvalování)

4. Dodatek č. 3/2020 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠCHT Praha za rok 2020 (schvalování)

5. Předpisy k soutěži IGA (projednání)

6. Smlouva o zřízení věcných břemen – služebnosti a reálného břemene (projednání)

7. Různé a) Informace z kolegia rektora

Zasedání proběhne on line, je možné se ho zúčastnit i v zasedací místnosti rektora.

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor