Kalendář akcí VŠCHT Praha

Prvky převrácené třídy v hybridní a distanční výuce

 

Date: 1/24/2023  10:00 - 11:40      
Location: on-line
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Kurz, Pozvánka, Přednáška, Seminář, SVK, Školení
Lecturer: Mgr. Radka High, Ph.D., Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Language: CZ
Description:

Cílem semináře je diskutovat možnosti využití prvků převrácené třídy za účelem zvýšení aktivizace studujících ve výuce. Seminář bude veden online formou, kdy vlastnímu synchronnímu setkání formou videokonference bude předcházet asynchronní komunikace s využitím prvků převrácené třídy (flipped classroom). Přímá zkušenost účastníků bude následně reflektována v průběhu online setkání a dávána do souvislosti s výzkumy z oblasti pedagogiky, didaktiky a pedagogické psychologie. Po teoretickém ukotvení dostanou účastníci prostor pro sdílení zkušeností a otázek spojenými s aplikací převrácené třídy do vlastní praxe.  

Kurz je hrazen z prostředků Národního plánu obnovy, který poskytuje Evropská unie. 

More information:
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor