Kalendář akcí VŠCHT Praha

Interaktivní výuková média

 

Date: 1/24/2023  14:00 - 15:40      
Location: on-line
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Kurz, Pozvánka, Přednáška, Seminář, Školení, Vzdělání
Lecturer: Igor Červený
Language: CZ
Description:

Cílem školení je seznámit jeho účastníky s interaktivními výukovými médii (tzv. IVM), a to především s jejich kritérii, která by měla naplňovat dle požadavků MŠMT či podmínek dotačních projektů (ve způsobu formy výstupů). Dále budou účastníci blíže seznámeni s didaktickými možnostmi jednotlivých složek IVM v podobě videí, animací, testovacích modulů ale především interaktivních prvků ve formě jednoduchých elementů ale i složitých simulací. Po absolvování školení by jeho účastnici měli být schopni využívat IVM efektivnějším způsobem.

Na toto školení následně navazuje modul číslo 2 s tématem tvorba interaktivních výukových médií. 

Kurz je hrazen z prostředků Národního plánu obnovy, který poskytuje Evropská unie.

More information:
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor