Kalendář akcí VŠCHT Praha

Specifické poruchy učení ve vysokoškolském studiu (nejen) v distančním vzdělávání

 

Date: 1/26/2023  10:00 - 11:40      
Location: učebna B33
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Kurz, Pozvánka, Přednáška, Seminář, Školení, Vzdělání
Lecturer: PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.
Language: CZ
Description:

Úvodní část semináře bude mít za cíl formou diskuse zmapovat povědomí posluchačů o specifických poruchách učení a jejich projevech u vysokoškolských studentů VŠCHT, a taktéž povědomí o možnostech podpůrných opatření pro tyto studenty v rámci prezenční a distanční výuky. Dle úvodní diskuse bude dále seminář zacílen zejména na upřesnění toho, co je specifická porucha učení, jaká je její podstata a v jakých oblastech se projevuje, včetně vyvrácení některých mýtů o této poruše. Dále se společně budeme zabývat tím, co tato porucha znamená pro studenty na vysokoškolském stupni studia a s jakými konkrétními problémy se musejí vyrovnávat v přírodovědných předmětech. Poslední část semináře bude věnována konkrétním možnostem podpory těchto studentů na VŠCHT jak v prezenční tak v distanční výuce. 

Kurz je hrazen z prostředků Národního plánu obnovy, který poskytuje Evropská unie.

More information:
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor