Kalendář akcí VŠCHT Praha

Vím, jak učím? Typologie stylů vysokoškolského učitele

 

Date: 1/26/2023  10:00 - 11:40      
Location: učebna X04 (budova B)
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Kurz, Pozvánka, Přednáška, Seminář, Školení, Vzdělání
Lecturer: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D.
Language: CZ
Description:

Cílem školení je vést účastníky k reflexi vlastního výukového stylu, naučit je rozpoznat jeho vazbu na didaktické prostředky a využít získané znalosti pro efektivnější řízení výuky. K identifikaci výukového stylu bude využit dotazník A. Grashi, přeložený a adaptovaný do online verze pracovníky ÚUHV, který zprostředkuje účastníkům workshopu okamžité a přehledné zobrazení klíčových dimenzí jejich přístupu k výuce (distanční versus prezenční). Po teoretickém ukotvení problematiky bude vedena reflektivní diskuse nad tím, jak může učitelův styl výuky ovlivnit pedagogickou interakci, volbu vyučovacích metod a forem a v důsledku průběh a výsledky učení studentů. Specifická pozornost bude věnována modifikacím výukového stylu v podmínkách distanční výuky. 

Kurz je hrazen z prostředků Národního plánu obnovy, který poskytuje Evropská unie. 

More information:
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor