Kalendář akcí VŠCHT Praha

Prevence syndromu vyhoření

 

Date: 2/1/2023  10:00 - 11:50      
Location: učebna B33
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Kurz, Pozvánka, Přednáška, Seminář, Školení, Vzdělání
Lecturer: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA
Language: CZ
Description:

Cílem semináře je naučit účastníky předcházet syndromu vyhoření a naučit se rozeznávat rizikové faktory a příznaky (symptomy) syndromu vyhoření u vlastní osoby nebo u podřízených či spolupracovníků. V průběhu semináře budou uvedeny a na příkladech popsány jednotlivé fáze a základní projevy únavového syndromu a syndromu vyhoření.  Průběžně budou diskutovány zejména možnosti prevence a intervence syndromu vyhoření, související koncepty podpory zdravého životního stylu i mezigenerační rozdíly ve vnímání a příčinách syndromu vyhoření. Účastníci budou mít možnost osvojit si některé základní techniky uvědomělého seberozvoje a sebeřízení (life-managementu), které rovněž mohou využít pro prevenci syndromu vyhoření a s ním souvisejících dalších i poměrně závažných onemocnění. 

Kurz  je hrazen z prostředků Národního plánu obnovy, který poskytuje Evropská unie.

More information:
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor