Kalendář akcí VŠCHT Praha

Psychohygiena pro učitele

 

Date: 2/1/2023  12:00 - 13:50      
Location: učebna B33
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Kurz, Pozvánka, Přednáška, Seminář, Školení, Vzdělání
Lecturer: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA
Language: CZ
Description:

Psychohygiena (také duševní nebo mentální hygiena jako součást psychologie zdraví) je v aktuálním pojetí chápána poměrně široce jako cesta vedoucí k efektivnímu způsobu života, případně hledání optimální životní cesty pro jednotlivce prostřednictvím vytváření vhodných podmínek pro duševní činnost. Uplatňování principů psychohygieny vede také ke komplexnějšímu upevnění návyků zdravého způsobu života v oblasti fyzického i mentálního zdraví. V rámci semináře s prvky tréninku budou diskutovány klíčové oblasti psychohygieny a účastníci budou mít možnost nácviku některých základních technik z oblasti psychohygieny (zejména time- a stres-managementu). Cílem je podpořit u účastníků kurzu uvědomělé sebepoznávání, seberozvoj a péči o vlastní zdraví (v holistickém smyslu) a poskytnout jim základy k využívání vhodných technik pro zvládání obtížných situací, které souvisejí také s jejich prací vysokoškolského učitele. 

Kurz je hrazen z prostředků Národního plánu obnovy, který poskytuje Evropská unie. 

More information:
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor