Kalendář akcí VŠCHT Praha

Well-being a jeho podpora v kultuře VŠ

 

Date: 2/7/2023  10:00 - 11:50      
Location: učebna B33
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Kurz, Pozvánka, Přednáška, Seminář, Školení, Vzdělání
Lecturer: Michaela Tureckiová
Language: CZ
Description:

Otázka podpory duševní pohody (jak bývá well-being do češtiny překládán) studentů i zaměstnanců VŠ je i zde jedním z důležitých témat. V rámci semináře s prvky workshopu budou nejprve ukotvena teoretická východiska well-beingu, uvedeny různé přístupy k němu a souvislost well-beingu s podobnými koncepcemi – zejména s pojetím a rozvojem odolnosti (resilience). Téma well-beingu bude následně zasazeno do rámce kultury vysoké školy. Podpora well-beingu různých aktérů vzdělávání totiž patří (nebo by patřit mohla) ke klíčovým hodnotám vzdělávacích organizací. Jako takové je téma well-beingu řešeno na úrovni jednotlivce, skupin v organizaci i celku vzdělávací organizace. Cílem kurzu je, aby účastníci pochopili komplexní přístup k well-beingu a jeho vztah k dalším souvisejícím pojetím a naučili se rozvíjet vlastní well-being i poskytovat systematickou podporu rozvoji well-beingu a resilience ostatním.  

Kurz je hrazen z prostředků Národního plánu obnovy, který poskytuje Evropská unie.

More information:
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor