Kalendář akcí VŠCHT Praha

9. zasedání Vědecké rady VŠCHT Praha

 

Date: 5/4/2023  9:00 - 12:00      
Location: zasedací místnost rektora
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Akademická obec
Lecturer:
Language: CZ
Description:

Navržený program:

  1. Zahájení jednání a schválení programu
  2. Osobní prezentace a řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Davida Kubičky, Ph.D., MBA  pro obor Chemické a energetické zpracování paliv, Ústav technologie ropy a alternativních paliv, FTOP, VŠCHT Praha
  3. Osobní prezentace a řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Alexandra Malijevského, Ph.D., DSc.  pro obor Fyzikální chemie, Ústav fyzikální chemie, FCHI, VŠCHT Praha, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
  4. Osobní prezentace a řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jakuba Siegla, Ph.D.   pro obor Materiálové inženýrství, Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
  5. Informace z fakult o proběhlých habilitačních řízeních
  6. Různé
  7. Usnesení a závěr
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor