Kalendář akcí VŠCHT Praha

Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející

 

Date: 11/1/2023  23:30 - 23:50      
Location:
Kind: Důležité termíny
Zahraniční příležitosti
Event type: Kariera
Lecturer:
Language: CZ
Description:

Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Stipendium mohou obdržet také pedagogové – bohemisté pro výuku českého jazyka, případně literatury, lingvistiky apod., pokud získají pozvání z odpovídajícího univerzitního pracoviště z USA nebo pokud americká strana požádá Fulbrightovu komisi o nalezení vhodného lektora.

Více informací zde: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/ 

Termín odevzdání přihlášek je 1. listopadu (do půlnoci) pro pobyty v následujícím akademickém roce.

Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor