Kalendář akcí VŠCHT Praha

Psychohygiena pro učitele

 

Date: 6/7/2023  12:00 - 13:50      
Location: Budova B, učebna B07
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Pozvánka, Seminář, Vzdělání
Lecturer: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA
Language: CZ
Description:

Psychohygiena (také duševní nebo mentální hygiena jako součást psychologie zdraví) je v aktuálním pojetí chápána poměrně široce jako cesta vedoucí k efektivnímu způsobu života, případně hledání optimální životní cesty pro jednotlivce prostřednictvím vytváření vhodných podmínek pro duševní činnost. V rámci semináře s prvky workshopu budou diskutovány klíčové oblasti psychohygieny (zejména ve vztahu k time- a stres-managementu). Na základě reflexe a zpětné vazby účastníků bude téma workshopu přizpůsobeno potřebám účastníků tak, aby u nich došlo k uvědomění si vlastních potřeb a zdrojů pro uplatňování psychohygieny v pracovním i osobním životě.

More information:
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor