Kalendář akcí VŠCHT Praha

Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha

 

Date: 5/30/2023  14:00 - 18:00      
Location: zasedací místnost rektora
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Akademická obec
Lecturer:
Language: CZ
Description:

Navržený program zasedání Akademického senátu konaného dne 30. 5. 2023

 1. Výroční zpráva o činnosti/Výroční zpráva o hospodaření (schvalování)
 2. Rozpočet VŠCHT Praha na rok 2023 (schvalování)
 3. Welcome office (prezentace)
 4. Pravidla IGA (projednání)
 5. Řád jmenovacího a habilitačního řízení (1. čtení)
 6. Hodnocení studentů doktorského studia
 7. Spolek Prague Biotech (prezentace, 16:00)
 8. Různé
 9. Informace z činnosti výborů
 10. Informace z kolegia rektora                                                                                                                                                                                                                                            Ve 14h v zasedací místnosti rektora proběhne další zasedání AS VŠCHT Praha.  K zasedání bude možné připojení prostřednictvím MS Teams.  

  Připojte se přes počítač, mobilní aplikaci nebo zařízení místnosti

  Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

  ID schůzky: 395 509 478 947
  Přístupový kód: KSDhDN

Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor