Kalendář akcí VŠCHT Praha

Chytré polymery, podněty a odezvy

 

Date: 10/31/2023  17:00 - 18:30      
Location: posluchárna BII budovy B VŠCHT v Praze - Dejvicích (ulice Technická 1903)
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Popularizace, Přednáška
Lecturer: RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D.
Language: CZ
Description:

Na přednášku není nutná předchozí registrace. 

Anotace:

Které polymery jsou chytré, co je ovládá a kde je původ jejich unikátního chování? V této přednášce budeme mluvit o pestrém světě chytrých polymerů, který skýtá široké možnosti jejich praktického využití. Uvažte sami: malou změnou teploty vytvoříme z nesmáčivého materiálu vodou nasátý hydrogel, senzor ponořený do tekutiny rozpozná přítomnost konkrétní chemikálie, a z izolantu ozářením uděláme vodič, který navíc změní svou barvu.

Fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti jsou určující pro praktické využití každého konkrétního materiálu. Chytré polymery představují unikátní třídu materiálů, které po vystavení slabému vnějšímu podnětu změní své vlastnosti rychle, výrazně a kontrolovaným způsobem. Tyto změny jsou zcela vratné a opakovatelné. Zatímco vztah mezi podnětem a pozorovatelnými vlastnostmi (tvar, vodivost, smáčivost) lze dobře popsat jednoduchými fyzikálními vztahy, úplné vysvětlení původu chování chytrých materiálů na molekulární úrovni je stále předmětem aktivního výzkumu. Zde přijdou ke slovu nejmodernější experimentální, teoretické a simulační metody a tedy i reaktory, neutrony a superpočítače.

More information:
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor