Kalendář akcí VŠCHT Praha

Syntetická paliva a chemická recyklace: Cesty k dekarbonizaci průmyslu

 

Date: 12/4/2023  15:00 - 17:00      
Location: B2319
Kind: Věda
Event type: Workshop
Lecturer: Ing. Jiří Hájek, MBA – Ředitel ORLEN UniCRE & Ing. Robert Suchopa – Projektový ma
Language: CZ
Description:

Syntetická paliva jsou kapalná nebo plynná paliva určená pro použití v běžných automobilech. Při jejich spalování vzniká omezené nebo nulové množství emisí oxidu uhličitého, protože jsou vyráběna z obnovitelných zdrojů energie.

S klíčovými předpoklady, technologickým postupem výroby těchto paliv i legislativním rámcem se seznámíte na přednášce se zástupci ORLEN Unipetrol. Řeč bude také o recyklaci plastů a postupné dekarbonizaci tohoto předního zpracovatele ropy.

Výhodou chemické recyklace plastů je skutečnost, že na rozdíl od mechanické dokáže zpracovat i heterogenní plasty, které by jinak skončily na skládkách nebo našly využití maximálně pro energetické zpracování. Proces chemické recyklace vyvíjí výzkumné pracoviště ORLEN UniCRE ve spolupráci s ORLEN Unipetrol a VŠCHT Praha a je založen na tzv. pyrolýze neboli termické depolymeraci. Během ní se přetváří odpadní plasty na plynné, kapalné a pevné produkty, které mohou najít další využití v rámci chemického průmyslu. Za určitých předpokladů z nich lze vyrobit opět polymery v tzv. virgin kvalitě.

More information:
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor