Kalendář akcí VŠCHT Praha

Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha

 

Date: 2/13/2024  14:00 - 18:00      
Location: zasedací místnost rektora
Kind: Akce VŠCHT
Event type: Akademická obec
Lecturer:
Language: CZ
Description:

Návrh programu zasedání Akademického senátu konaného dne 13. 2. 2024

 1. Volba místopředsedy AS za studentskou část
 2. Předchozí souhlas se jmenováním členů Vědecké rady
 3. Předchozí souhlas se jmenováním místopředsedy Rady pro vnitřní hodnocení
 4. Návrh členů do komise SIGA
 5. BOZP
 6. Projednání dokumentu „Plán realizace rozvoje sportu na VŠCHT pro rok 2024“
 7. Různé                                                                                                                                                                                                                                                                                   a) Informace z činnosti výborů                                                                                                                                                                                                                                 b) Informace z kolegia rektora                                                                                                                                                                                                                                   

   

  Zasedání proběhne ve 14 hodin v zasedací místnosti rektora.

  Přístup bude umožněn i prostřednictvím dálkového přenosu (MS Teams).

  Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

  ID schůzky: 376 938 917 294
  Přístupový kód: Pi2F74

   
Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor